Saaremaa24.ee on Saare maakonna teenusepakkujate uus veebikeskkond!

Kuulutuste kiireks ja mugavaks leidmiseks läbi otsimootori saate siia sisestada enda ettevõtte, teenuste ja ürituste kuulutusi rikkaliku sõnastusega ja seeläbi teha enda leidmine lihtsaks ja mugavaks. Meie kasvavat andmebaasi kasutab andmete esitamiseks ka Google. Vaja on vaid kuulutada meie portaalis.

Teie teenuste ja info leidmise oleme teinud võimalikult lihtsaks, et sel oleks positiivne mõju teie sissetulekutele, kuid laiemalt võttes kogu maakonna arengule. Seni omamata kodulehte või veebis kuulutamise kogemust, saate enda teenuseid ja tooteid tutvustada portaalis Saaremaa24.ee võrdväärselt hästi tehtud kodulehtedega.

Meie eesmärk on läbi portaali turundamise promoda Saare maakonna võimalusi mitte ainult saarlaste, vaid ka külaliste ja turistide hulgas. Küsimusele “kas internet pole juba olulist infot täis?” on meie vastus – Me tegime lihtsamaks nii info edastamise, kui ka leidmise.

TEIE ISE LOOTE SAAREMAA24.EE SISU JA SISUKUSE

Me kasvame koos ajaga.

Rohkem kuulutusi, rohkem kasutajaid. Kasu teile!

Rohkem promo, rohkem tuntust. Kasu teile!

Rohkem külajutte, rohkem huvilisi. Kasu teile!

Veel rohkem külajutte, veel rohkem huvilisi. Veelgi rohkem kasu teile! 😁

Igal juhul oleme rõõmsad.

Me toetame kõiki Saaremaa ja Muhu, Abruka, Vilsandi ja Ruhnu ettevõtmisi, mis on loodud selleks, et saarte elu edeneks, kuid mis peamine – et inimeste elujärg paraneks.

Meil ei ole eelistusi kasutajate osas. Samavõrra väärtuslikud on meie jaoks nii suurettevõtted, kui väiketootjad, nii suurte ürituste, kui väikeste pidude korraldajad.

Aga… KUS KONKS ON?

Küll igaüks leiab ka oma. 😁

Veelkord Tere tulemast!

Pühendunult,

Saaremaa24.ee